Lượt xem: 163
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
         UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 18/02/2022 về tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2022

Mục đích chung của kế hoạch là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; Đẩy mạnh tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, nhất là giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó kế hoạch đề ra các nội dung, hình thức tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 như sau:

Nội dung tuyên truyền: công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 tập trung vào các nội dung sau:

- Tuyên truyền tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng; những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tuyên truyền những thành tựu nổi bật, sự nỗ lực của tỉnh trong triển khai thực hiện hiệu quả các lĩnh vực của công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên các lĩnh vực, tạo tiền đề kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và phát triển tại tỉnh Sóc Trăng, thúc đẩy quá trình xã hội hóa, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kịp thời thông tin, phản ánh những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương. Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, các ngành đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tuyên truyền nội dung văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án Văn hóa Công vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018.

- Tuyên truyền mục tiêu, lộ trình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số của tỉnh đối với từng lĩnh vực.

- Tuyên truyền tính tiện ích và hướng dẫn cá nhân, tổ chức sử dụng các dịch vụ (dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến) trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và tại các địa điểm hỗ trợ dịch vụ.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, UBND tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của UBND tỉnh năm 2022 và Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính của Tỉnh ủy.

- Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và cấp xã; Chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cũng như chất lượng cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công của tỉnh; Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Các mô hình, giải pháp đang được triển khai mang lại hiệu quả, các điển hình tốt trong cải cách hành chính trong và ngoài tỉnh.

- Tuyên truyền thông tin tình hình kết quả cải cách hành chính của các bộ ngành Trung ương và các địa phương ngoài tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức.

- Duy trì thực hiện Chuyên mục ‘"Dân hỏi - Chính quyền trả lời”, tuyên truyền công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại các đơn vị, địa phương.

Hình thức tuyên truyền:

- Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử cải cách hành chính của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành và UBND cấp huyện, Báo điện tử Sóc Trăng.

- Thông qua Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm truyền thanh cơ sở, kênh Zalo offical và kênh mạng xã hội khác (facebook, youtube).

- Tổ chức các hội thi về cải cách hành chính; Xây dựng các video tuyên truyền cải cách hành chính; Tổ chức tuyên truyền lưu động những tiểu phẩm, tác phẩm, video tuyên truyền cải cách hành chính đạt giải.

- Tuyên truyền qua các cuộc hội thảo, hội nghị, các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính, các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước,...

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

              - Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong hoạt động tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong tuyên truyền đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trong hoạt động tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, công dân./.
Ngọc Sang
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 925
  • Tất cả: 370780
Cơ quan chủ quản: BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Địa Chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện Thoại: 0299.3623.333. Email: Btcdtst@gmail.com

Ghi Rõ Nguồn Trụ Sở Tiếp Công Dân Tỉnh Sóc Trăng Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.