Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1993/UBND-NC 19/10/2017 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND, ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải về
số 20/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với những người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
43/2013/QĐ-UBND 22/11/2013 Quyết định về việc ban hành Quy định thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại và Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
32/2013/QĐ-UBND 26/08/2013 Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
26/2013/QĐ-UBND 09/08/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 18 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 30/10/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng Tải về
18/2013/QĐ-UBND 10/06/2013 Quyết định ban hành Quy định về Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
17/2013/QĐ-UBND 10/06/2013 Quyết định ban hành Quy định về Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
54/2012/QĐ-UBND 27/12/2012 Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
30/2010/QĐ-UBND 01/12/2010 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
Cơ quan chủ quản: BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Địa Chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện Thoại: 0299.3623.333. Email: Btcdtst@gmail.com

Ghi Rõ Nguồn Trụ Sở Tiếp Công Dân Tỉnh Sóc Trăng Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.