Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
148/2020/NĐ-CP 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Tải về
91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tải về
62/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Tải về
Nghị định số 31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo Tải về
27/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Tải về
29/2018/QH14 15/11/2018 Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2018 Tải về
Luật tố cáo số 25/2018/QH14 12/06/2018 Luật tố cáo năm 2018 Tải về
123/2017/NĐ-CP 14/11/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Tải về
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 06/01/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Tải về
01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Tải về
12345
Cơ quan chủ quản: BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Địa Chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện Thoại: 0299.3623.333. Email: Btcdtst@gmail.com

Ghi Rõ Nguồn Trụ Sở Tiếp Công Dân Tỉnh Sóc Trăng Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.