Lượt xem: 374
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/7/2019 về việc đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
         Trên cơ sở kết quả Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (tại Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 04/6/2019 của Văn phòng Chính phủ).

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, giảm thấp nhất tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC; nghiêm túc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Kiện toàn bộ phận một cửa, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa theo quy định.

Cập nhật, công khai kịp thời, đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử, hệ thống Một cửa điện tử cũng như bảng niêm yết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ngay khi nhận được Quyết định công bố TTHC do Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

Vận hành có hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử theo đúng quy trình, tránh tình trạng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC mà không cập nhật, xử lý trên phần mềm, từ đó ảnh hưởng tỷ lệ công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh.

 Thực hiện việc xử lý hồ sơ công việc qua môi trường điện tử và gửi, nhận văn bản điện tử; triển khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thông qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo Quyết định 1007/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 Đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, có giải pháp cụ thể nhằm tăng hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và các biện pháp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương.

Trong sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ thực hiện đúng quy định, phù hợp thực tiễn, đảm bảo cơ cấu hợp lý; đúng quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, không để xảy ra tình trạng thiếu chuẩn mà vẫn được bổ nhiệm.

Khắc phục triệt để các hạn chế tồn tại do đoàn thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ, cải cách hành chính đã chỉ ra.

Tiếp tục tìm kiếm sáng kiến mới; tổ chức đánh giá hiệu quả giải pháp, sáng kiến đã triển khai trong thời gian qua để nhân rộng, tạo hiệu ứng trong Nhân dân về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tiếp tục thực hiện việc rà soát, thống kê các TTHC (kể cả TTHC áp dụng tại cấp huyện, cấp xã) trên cơ sở quyết định công bố TTHC được bộ, ngành có liên quan chuẩn hóa theo thẩm quyền, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý; Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo 100% UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC liên thông đối với các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh./.


Ngọc Sang
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 170
  • Trong tuần: 2 049
  • Tất cả: 271769
Cơ quan chủ quản: BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Địa Chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện Thoại: 0299.3623.333. Email: Btcdtst@gmail.com

Ghi Rõ Nguồn Trụ Sở Tiếp Công Dân Tỉnh Sóc Trăng Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.