Lượt xem: 297
Nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

    Ngày 01/10/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  

    Thông tư này quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng áp dụng theo quy định tại Luật Thanh tra và Mục 1, Chương III của Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về Tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra và các quy định khác của pháp luật về thanh tra.

    Theo đó, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo gồm:

    - Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân bao gồm các nội dung: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân; việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

    - Việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, bao gồm các nội dung: Việc thụ lý giải quyết khiếu nại; việc thực hiện quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại; việc tổ chức đối thoại; việc thực hiện quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; Việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại; việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; việc xử lý vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài; việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại.

    - Việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, bao gồm các nội dung: Việc tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo; việc thụ lý tố cáo; việc thực hiện quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo, xác minh nội dung tố cáo và thời hạn giải quyết tố cáo; việc tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tố cáo; việc ban hành kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo; việc bảo vệ người tố cáo; việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tố cáo và kết quả giải quyết tố cáo.

    Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.

    Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật, gồm: Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;Thông tư số 04/2013/TT-TTCP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại; Thông tư số 05/2013/TT-TTCP ngày 29 tháng7 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo; Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra./.

Văn Trang
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 71
  • Trong tuần: 1 983
  • Tất cả: 246917
Cơ quan chủ quản: BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Địa Chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện Thoại: 0299.3623.333. Email: Btcdtst@gmail.com

Ghi Rõ Nguồn Trụ Sở Tiếp Công Dân Tỉnh Sóc Trăng Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.