• Giới thiệu tổng quan về Ban tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng

               Ban tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng được thành lập tại Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Ban tiếp công dân tỉnh có nhiệm vụ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; tiếp nhận phân loại, xử lý đơn thư do công dân gửi đến UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban tiếp công dân tỉnh. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu giúp Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Theo dõi đôn đốc các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

  • Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng

             Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-UBND Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng. Tại Điều 2, Điều 5 của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng có quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

Văn bản mới

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 162
  • Trong tuần: 743
  • Tất cả: 426070
Cơ quan chủ quản: BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Địa Chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện Thoại: 0299.3623.333. Email: Btcdtst@gmail.com

Ghi Rõ Nguồn Trụ Sở Tiếp Công Dân Tỉnh Sóc Trăng Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.